De ser förnärvarande på: "#Hiam_Hamoui #Fadia_Restom #ShamFM #Damaskus #Paris #MonteCarlo #Orient_Radio #Radio #legend #guldstar"