250838_10151086214182990_555253632_n 399360_10151086514567990_1504861750_n 487305_10150989532482990_1197566233_n
Connecting Businesswomen…. Creating Partnerships

Syrfare skapades tackvare existensen av ett fantastisk kvinnlig nätverk, SABA för affärskvinnor i Syrien. Även om Syrfare på grund av krigssituationen och svårigheterna med  kommunikationen, vilket gjorde att Syrfare kontaktades även av andra kvinnliga företagare i Syrien, så har SABA varit den första kontakt som gav Syrfare några namn på kvinnliga företagare som behöver marknadsföra deras speciella produkter utanför Syrien.

SABA och Syrfare samverkar fortfarande trots allt som händer i Syrien.

Allt för kvinnornas utveckling heja vi på! jag anmälde mig till nätverket och registrerade mig i deras site för tillgängliga coacher och kvinnlig företagare.

http://www.saba.sy/en/business-woman/295

Låt mig, Fadia Restom presentera för er SABA!

SABA  är ett initiativ som togs av kommittén för kvinnliga företagare i Damaskus handelskammaren , och Saba står för den syriska Association for Women in Business Aktion. Det första initiativet i sitt slag i arabvärlden .
www.saba.sy
Vision

Att få igång samarbetet mellan kvinnor som arbetar inom området för att stödja den ekonomiska tillväxten i den syriskaekonomin , och genom tillämpning av en rad aktiviteter, länkar kvinnliga företagare med varandra  för att främja ekonomiska partnerskap och utnyttja en värld av kommunikation och informationsservice för affärskvinnor

Funktioner

Bidra till förebereda affärskvinnorna i Syrien för att bemöta de utmaningar som den snabba utvecklingen av den globala ekonomin och effektivt bidra till tillväxten i den syriska ekonomin

Mål

Att presentera den syriska affärskvinna till det syriska samhället,  den arabiska nationen och världen om och att uppmuntra partnerskap mellan affärskvinnorna.
Stimulera affärskvinnornas kontakt med varandra för att utbyta information och erfarenheter och lära av de erfarenheter och relationer motsvarigheter i andra länder.
Stödja den syriska affärskvinna i utvecklingen av professionell kompetens inom marknadsföring och främjande av arbetet med de syriska produkter globalt och tillverkas speciellt av kvinnor
Lära affärskvinna i Syrien att bemästra nyttiga metoder för att dra nytta av den växande globala trenden ochinvesteringsmöjligheter på nationell nivå

Nationellt

Bygga en elektronisk unik portal inkluderar en webbplats knuten till detaljerade information om Syriska affärskvinnor.

Utarbeta en plan för att finansiera SABAs program.
Organisera möten med berörda tjänstemän för att diskutera sätt att aktivera den ekonomiska kvinnornas roll
Starta program för yrkesinriktad anslutna affärskvinnor för vidare utbildning.
Organisera årliga forum , Saba för att få affärskvinnorna lära känna varandra.
Saba definition initiativ genom fältbesök och deltagande iKaqh konferenser, möten och utställningar ekonomisk
Hedra Vår Fru av Syriens mest exklusiva årligen
Bygg upp en databas över kvinnliga företagare och yrkesverksamma i Syrien

Anordna årliga möten med affärskvinnor på regional nivå i och utanför Syrien
Uppmuntra de syriska affärs Kvinnor att delta i konferenser och möten , regional ekonomiska aktiviteter .
Även deltagande i regionala tävlingar.

Internationellt

Marknadsföring av webbplatsen globalt
Deltagande i de ekonomiska delegationer syriska officiella besök i den internationella
Anslutningar med liknande internationella initiativ
Delta i tävlingar av den globala ekonomiska
Delta i workshops kompetent ekonomisk egenmakt för kvinnor
Prenumerera på tidningar med en global ekonomisk

Share →